Foto bij item

 

WSW (Wet Sociale Werkvoorziening)

De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) stelde mensen met een - afstand tot de arbeidsmarkt - in staat te werken in of via een Sociale Werkvoorziening (SW).

 

Sociale werkvoorziening vanaf 2015

Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 komen er geen nieuwe plaatsen meer in de sociale werkvoorziening. Alleen mensen die op 31 december 2014 een vast contract hadden, behouden hun plaats en recht op salaris. De gemeente begeleidt zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking naar werk bij een 'gewone' werkgever. 

 

Het UWV WERKbedrijf stelt vast hoe lang een indicatie geldig is. Dit is afhankelijk van de verwachte veranderingen bij de werknemer in het vermogen om zelfstandig te werken. Als de indicatie afloopt roept het WERKbedrijf de arbeidsgehandicapte werknemer weer op voor een nieuwe beoordeling.

 

Uitvoerende instantie

De gemeente is verantwoordelijk voor het plaatsen van werknemers met een indicatie voor de sociale werkvoorziening. Wezo voert de WSW uit namens de gemeente Dalfsen, Hattem, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle.

 

Persoonsgebonden budget

Iemand met een WSW-indicatie kan ook gebruikmaken van een persoongebonden budget (PGB). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toewijzen van dit budget en het vaststellen van de hoogte.
Om voor een PGB in aanmerking te komen moet een arbeidsgehandicapte:

  • aan de beurt zijn voor plaatsing of door willen stromen van de sociale werkvoorziening naar het bedrijfsleven;
  • zelf een bedrijf aandragen waar hij of zij kan werken;
  • zelf een begeleidingsorganisatie zoeken. De arbeidsgehandicapte kan de gemeente vragen deze begeleidingsorganisatie in te schakelen.