Work First

Dit is een traject, veelal gekoppeld aan een maatregelentraject van de gemeente, waarbij de deelnemer aan het werk ‘moet’ op de afdeling Work First van Wezo. Op deze manier doet de kandidaat weer arbeidsritme en werkervaring op. Daarnaast wordt de kandidaat binnen dit traject, sterk geprikkeld om op zoek te gaan naar een betaalde baan en uitkeringsonafhankelijk te worden.

 

Voor wie

Voor mensen in een uitkeringssituatie waarbij getwijfeld wordt aan de motivatie om volledig in het eigen onderhoud te voorzien.

 

Doel

Een deelnemer te prikkelen, te motiveren en zo snel mogelijk te begeleiden naar een reguliere baan of werkactiviteit.

 

Inhoud

Na de intake wordt de kandidaat direct geplaatst op de afdeling Work First. Op deze afdeling worden diverse werkzaamheden geboden, zoveel mogelijk afgestemd op de capaciteiten van de kandidaat. Dit kan er toe leiden dat een kandidaat geplaatst wordt op een andere (beter passende) afdeling van Wezo. Bij gedragsproblemen werkt de kandidaat altijd op de afdeling Work First. Op de werkvloer krijgt de kandidaat dagelijks ontwikkelingsgerichte begeleiding van de teamleider van de afdeling. De te werken uren worden geleidelijk opgebouwd. Na een gewenningsperiode van ongeveer 6 weken zet de consulent re-integratie, bij voldoende medewerking en mogelijkheden van de kandidaat, aanvullende producten in gericht op het vinden van werk.

 

Naast bemiddeling en persoonlijke begeleiding bij sollicitatieactiviteiten door de consulent re-integratie wordt regelmatig de training Perspectief op Werk en/of het mobiliteitsprogramma @Work ingezet. Zo nodig kan een Loopbaanonderzoek of een Belastbaarheidonderzoek worden gestart. Om bemiddeling te vergroten is het mogelijk dat een kandidaat op een passende (interne) Werkervaringsplaats wordt geplaatst.

 

Duur

De duur van het traject is 6 maanden, of korter als de kandidaat eerder werk vindt. Meestal wordt na een gewenningsperiode van 6 weken werken op de afdeling Work First, de bemiddeling naar een baan (met aanvullende producten) ingezet.

 

Voorwaarden voor aanmelding

De kandidaat moet minimaal in staat zijn een lichte vorm van arbeid te verrichten.

 

Vragen

Hebt u vragen en/of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Wezo. T. (038) 455 41 41

 

 


Contact opnemen