@Work

Tijdens dit mobiliteitsprogramma worden deelnemers groepsgewijs ondersteund bij het opbouwen van een eigen netwerk aan werkgeverscontacten. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat ongeveer 70% van de mensen juist via netwerk(en) een baan vindt.

 

Voor wie

Voor mensen die een redelijk beeld van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt hebben maar nog onvoldoende actiegericht hiernaar kunnen handelen.

 

Doel

De deelnemer leert een eigen netwerk van  werkgeverscontacten opbouwen. Daarmee worden openingen op de arbeidsmarkt gecreëerd om uiteindelijk een reguliere baan te vinden. Daarnaast biedt dit programma de deelnemer (meer) zelfredzaamheid, slagvaardig solliciteren en krijgt hij meer inzicht in zijn mogelijkheden op de locale arbeidsmarkt.

 

Inhoud

Het mobiliteitsprogramma @Work wordt groepsgewijs verzorgd en begeleid door twee trainers van Wezo. Voorafgegaan door een korte sollicitatietraining leren deelnemers een netwerk van werkgeverscontacten op te bouwen, uit te breiden en te onderhouden. Het concreet maken van te ondernemen acties en zich goed profileren in netwerkgesprekken, is doorslaggevend. Hiertoe krijgt de deelnemer allerlei opdrachten, waarmee hij het geleerde direct in de praktijk kan brengen.

 

Daarnaast speelt ook de interactie in de groep een belangrijke rol. Deelnemers leren veel van elkaar, ontvangen tips uit de praktijk en kunnen elkaars netwerk goed gebruiken. Ook werkt de groep stimulerend om tot actie over te gaan. De trainers kunnen, naar behoefte van de groep, relevante onderwerpen aan het programma toevoegen. Denk hierbij aan; kwaliteiten en valkuilen, voorbereiden op een sollicitatiegesprek, elevator pitch (korte presentatie van jezelf), SWOT-analyse  etc. Gedurende de bijeenkomsten is ook ruim aandacht voor sollicitatiebegeleiding, vooral gericht op het vinden van passende vacatures.

 

Duur

Het mobiliteitsprogramma @Work bestaat 12 bijeenkomsten, of korter als de deelnemer eerder werk heeft gevonden. De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats en duren 2 ½ uur.

 

Voorwaarden voor aanmelding

De kandidaat dient bij aanmelding in redelijke mate te weten wat hij wil en kan en is in staat realistische doelen te stellen. Daarnaast dient hij voldoende sociaal vaardig te zijn om contacten te (leren) leggen.

 

Opmerking

Indien kandidaten onvoldoende sollicitatievaardigheden bezitten is het raadzaam eerst een training Perspectief op Werk te volgen. Het mobiliteitsprogramma @Work kan uitstekend gecombineerd worden met een in- of externe werkervaringsplaats (koppeling maken).

 

Vragen

Hebt u vragen en/of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Wezo. T. (038) 455 41 41


Contact opnemen