Foto bij item

 

WWB (Wet Werk en Bijstand)

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Bijstandsgerechtigden hebben hierdoor te maken met nieuwe bijstandsregels. De belangrijkste wijzigingen kunt u lezen op de website van de overheid - DIRECT NAAR - Wijzigingen WWB

 

Uitvoerende instantie

Uw gemeente voert de Wet Werk en Bijstand uit.

 

Wat doet Wezo

Wezo heeft diverse mogelijkheden om u te ondersteunen in het vinden van geschikte vormen van participatie en (betaald) werk. Het einddoel van re-integratie is het verkrijgen van regulier, ongesubsidieerd werk. Daarbij zet Wezo zich in voor plaatsing van WWB'ers op de reguliere arbeidsmarkt. 

 

 

 


Direct naar