Werkervaringsplaats Intern

De kandidaat doet gerichte werkervaring op, op een van de afdelingen van Wezo. Hierdoor verstrekt hij zijn concurrentiepositie en wordt de kans op een reguliere baan vergroot.

 

Voor wie

Voor kandidaten die goed bemiddelbaar zijn, maar waarbij het ontbreken van (recente) werkervaring het voornaamste struikelblok is om de stap naar de reguliere arbeidsmarkt te maken.

 

Doel

Gerichte werkervaring opdoen en mede daardoor uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

 

Doordat de kandidaat arbeidsritme opdoet is hij beter in staat aan te geven wat zijn kwaliteiten, vaardigheden en voorkeuren zijn ten aanzien van werk.  Daarnaast is solliciteren vanuit een werkende positie gunstig omdat de kandidaat kwaliteiten kan onderbouwen met voorbeelden uit de recente praktijk.

 

Inhoud

In overleg met de kandidaat en opdrachtgever wordt binnen Wezo een werkervaringsplaats gezocht die past bij de capaciteiten, voorkeur en mogelijkheden van de kandidaat. Hierbij wordt rekening gehouden met toekomstverwachtingen op de arbeidsmarkt. Werkervaring wordt opgedaan op verschillende niveaus en/of in diverse werkomgevingen. Voorbeelden van afdelingen binnen Wezo zijn; Montage, Verpakken, Metaal, Groenvoorziening, Kwekerij, Dienstverlening, Administratie, Automatisering etc.

 

De consulent re-integratie draagt zorg voor een passende bemiddeling, begeleidt de kandidaat bij het opstellen van doelen waaraan in de werkervaringperiode wordt gewerkt. Daarnaast bewaakt de consulent de voortgang van het traject.

 

Op de werkplek wordt de kandidaat dagelijks begeleid door de teamleider van de afdeling waarmee de consulent regelmatig overleg heeft. Daarnaast hebben partijen geregeld gesprekken met betrekking tot de voortgang en worden eventuele knelpunten besproken. De consulent re-integratie informeert de opdrachtgever.

 

Duur

De duur van de interne werkervaringsplaats wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. Gemiddeld wordt een periode afgesproken van 3 tot 6 maanden.

 

Voorwaarden voor aanmelding

Een kandidaat moet in redelijke mate beschikken over algemene werknemersvaardigheden. Daarbij heeft hij een realistisch beeld van zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Kortom, de kandidaat weet wat hij wil en kan. Mocht dit laatste niet het geval zijn dan kan voorafgaand een Belastbaarheidonderzoek of Loopbaanonderzoek ingezet worden.

 

Opmerking

De Werkervaringsplaats intern kan uitstekend gecombineerd worden met een training Perspectief op Werk of het mobiliteitsprogramma @Work.

 

Vragen

Hebt u vragen en/of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Wezo. T. (038) 455 41 41


Contact opnemen