Foto bij item

 

Wajong

(Wet arbeidsondersteuning Jonggehandicapten)

De wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) zorgt dat langdurig zieke of gehandicapte jongeren hulp krijgen bij het vinden en behouden van (betaald) werk. Of ondersteuning bij het volgen van een opleiding. Als u niet kunt werken krijgt u een Wajong-uitkering. Aanvragen van een Wajong - tussen 17e en 30e levensjaar. Uitgangspunt is wat men wél kan.

 

Wijzigingen Wajong 2015

Sinds 1 januari 2015 hebben alleen nog jonggehandicapten die niet kunnen werken recht op Wajong. UWV gaat tussen 2015 en 2018 de gegevens van mensen met een Wajong-uitkering van voor 2015 opnieuw bekijken. Dat doen zij om vast te stellen wie wel of geen mogelijkheden heeft om te werken.

 

Gevolgen voor bestaande Wajongers

Zoals gezegd gaat het UWV de gegevens van iedereen met een Wajong-uitkering van vóór 2015 opnieuw bekijken.

  • Wajongers die niet kunnen werken
    Wajongers zonder mogelijkheden om te werken, behouden gewoon hun Wajong-uitkering.
  • Wajongers die kunen werken
    Wajongers die kunnen werken, krijgen hulp van het UWV bij het vinden van geschikt werk. Ook behouden zij hun Wajong-uitkering. De hoogt van de uitkering gaat voor hen wel veranderen. De uitkering is vanaf 1 januari 2018 maximaal 70% van het minimumloon.
  • Herbeoordeling Wajong
    UWV weet niet van alle Wajongers met een uitkering van voor 2010 (oude Wajong) of zij kunnen werken. Voor een aantal hiervan is een (her)beoordeling door een arts of arbeidsdeskundige nodig. UWV weet dit wel van Wajongers met een uitkering van na 2010 (nieuwe Wajong). Voor hen is een herbeoordeling niet nodig.

 

Uitvoerende instantie

UWV

 

Wat doet Wezo

Wezo kan u helpen bij het ontwikkelen van uw arbeidsvaardigheden en bij vinden van de baan. Het werk wordt aangepast aan uw mogelijkheden en er is ondersteuning van onze teamleiding of consulent. 


Direct naar