Voortraject Sociale Werkvoorziening (SW)

Voorafgaand aan een SW-dienstverband komen kandidaten in een voortraject SW. Dit traject is gericht op voorbereiden, motiveren en activeren van kandidaten die op de wachtlijst staan voor een baan in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening.

 

Voor wie

Voor mensen die SW-geïndiceerd zijn en op de wachtlijst staan voor een baan in het kader van de SW.

 

Doel

Kandidaten op de wachtlijst een arbeidsmatige invulling van de wachtperiode te bieden en hen voor te bereiden op het hoogst haalbare persoonlijke werkdoel. Hoogst haalbare is Begeleid Werken, vervolgens Detacheren, groepsdetachering en Beschut Binnen.

 

Inhoud

De inhoud is sterk afhankelijk van de situatie van de kandidaat en kan hierdoor diverse invullingen krijgen. De consulent re-integratie begeleidt de kandidaat en heeft beschikking over diverse middelen.

 

1. Onderzoek

Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de verstandelijke, psychische en lichamelijke belastbaarheid van de kandidaat kan een Functieduidingsonderzoek worden verricht. Deze vindt plaats binnen het Talentplein van Wezo. Een Beroepskeuzeonderzoek helpt de kandidaat bij het vinden van passende beroepen.

 

2. Werkervaring

Voor de kandidaat wordt een passende afdeling binnen Wezo gezocht, waar hij aan de slag gaat. Hier zal hij door een teamleider ontwikkelingsgericht begeleid worden. Naast het opdoen van arbeidsritme is het aanleren van algemene werknemersvaardigheden belangrijk. Denk hierbij aan; op tijd komen, zich aan afspraken houden, omgang met collega’s en leidinggevenden, etc. De kandidaat kan ervaring opdoen op verschillende afdelingen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en interesses van de kandidaat.

 

3. Vakgerichte cursussen

Wezo kan zonodig tijdens het voortraject diverse cursussen aanbieden, zoals; cursus postbezorging, heftruckopleiding, opleidingen in schoonmaak of catering.

 

4. Trainingen

De kandidaat kan zonodig deelnemen aan trainingen van Wezo als van samenwerkingspartners. Denk hierbij aan: sociale vaardigheden, assertiviteit of de training Succes Staat.

 

5. Algemeen

Bij het regelen van algemene zaken zoals; het invullen van formulieren, omgaan met geld, administratie e.d., kan hulp ingeschakeld worden van een consulent. Deze adviseert en begeleidt naar hulpinstanties.

 

Duur

Afhankelijk van de plaats op de wachtlijst en de woongemeente kan een Voortraject Sociale Werkvoorziening variëren van 6 maanden tot 5 jaar. Als een kandidaat een SW-dienstverband krijgt eindigt uiteraard het voortraject.

 

Voorwaarden voor aanmelding

De kandidaat is SW-geïndiceerd, woonachtig in de gemeente Dalfsen, Hattem, Raalte, Zwartewaterland of Zwolle en ontvangt een uitkering WWB, Wajong, WIA/WAO of WW.

 

Vragen

Hebt u vragen en/of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Wezo. T. (038) 455 41 41


Contact opnemen