Tests en Onderzoeken

Wezo kent diverse Tests en Onderzoeken om kandidaten te ondersteunen bij loopbaanvraagstukken. Daarnaast zijn er verschillende testen en trainingen die duidelijkheid bieden en inzicht geven met betrekking tot gedrag, drijfveren, capaciteiten en vaardigheden.

 

Voor wie

Voor mensen waarbij onduidelijk is wat hun mogelijkheden zijn met betrekking tot werk en/of de arbeidsmarkt.

 

Doel

Duidelijkheid krijgen over de mogelijkheden van de kandidaat met betrekking tot werk en/of de arbeidsmarkt. De informatie geeft aanknopingspunten ten aanzien van bemiddeling zodat een gerichte trajectactiviteit ingezet kan worden.

 

Inhoud

Wezo biedt verschillende Tests en Onderzoeken. Deze zijn gericht op loopbaanvragen, capaciteiten en vaardigheden.

 

Loopbaan

1.       Loopbaan onderzoek

Uit dit onderzoek wordt duidelijk wat de meest geschikte werkomgeving voor een kandidaat is. Hiervoor worden ingezet; een interesse- en competentietest of foto-interessetest, persoonlijkheidsvragenlijst, capaciteiten/niveauonderzoek en een werkstressindicator. Uiteraard is de nabespreking met de kandidaat een belangrijk onderdeel.

 

2.       Gedrag en Drijfveren

Dit onderzoek wordt ingezet wanneer blijkt dat er meer factoren spelen dan ‘alleen geen werk kunnen vinden’, of ter ondersteuning bij sollicitatiegesprekken. Door gedrag en drijfveren te onderzoeken krijgt de kandidaat een goed en gefundeerd beeld van zichzelf. Dit helpt hem bij het zoeken van duurzaam, passend werk en bij zijn presentatie.

 

3.       Prestatie-/motivatietest

Deze test is voor kandidaten waarbij onduidelijk is waardoor zij onderpresteren, hun werk niet (voldoende) kunnen doen of waarom men geen werk kan vinden. Mogelijke oorzaken komen bij deze test naar boven.

 

4.       Beroepskeuzezelfonderzoek

Dit korte onderzoek helpt kandidaten in de oriënterende fase bij het formuleren van wensberoepen.

 

Capaciteiten en vaardigheden

1.       Manual Abilities Scanning Test (MAST)

In dit handvaardigheidonderzoek wordt in korte tijd inzicht verkregen in de oog-handcoördinatie, ruimtelijk inzicht, snelheid, zelfwerkzaamheid, nauwkeurigheid, korte termijnbelasting en motivatie van een kandidaat.

 

2.       Technisch inzicht test

Door een 20-tal opdrachten wordt in korte tijd inzicht verkregen over het technisch inzicht van een kandidaat

 

3.       Administratieve vaardighedentest

Door praktijkoefeningen als voorraadadministratie, verslagen maken, opstellen brieven, kostprijsadministratie, ordenen, registreren, etc. wordt bekeken of een kandidaat geschikt is voor administratief werk.

 

Duur

De duur van de diverse Tests en Onderzoeken verschilt van enkele uren tot enkele dagdelen.

 

Voorwaarden voor aanmelding

Per onderdeel gelden verschillende aanmeldingsvoorwaarden.

 

Opmerking

Het Belastbaarheidonderzoek (kort-/langdurend) is uitgebreider dan bovengenoemde Tests en Onderzoeken en is als apart product gepresenteerd.

 

Vragen

Hebt u vragen en/of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Wezo. T. (038) 455 41 41


Contact opnemen