Perspectief op Werk

Deze training richt zich op het aanleren, aanpassen en aanscherpen van sollicitatievaardigheden. Daarnaast (her)vinden kandidaten mogelijkheden op de arbeidsmarkt en leert men eigen verantwoordelijkheid nemen. De kandidaat krijgt weer 'Perspectief op Werk'.

 

Voor wie

Voor mensen die aan solliciteren toe zijn, maar onvoldoende sollicitatievaardigheden bezitten. Een wens- of bemiddelingsberoep is nog niet noodzakelijk, maar een pre. De kandidaat moet wel in staat zijn stappen te zetten naar de arbeidsmarkt, eventueel vanuit een bijgesteld of nieuw perspectief.

 

Doel

De kandidaat beschikt over voldoende sollicitatievaardigheden om gerichte sollicitaties te versturen en uiteindelijk te verzilveren met een baan. Naast slagvaardig en doelgericht solliciteren leert de kandidaat wat zijn (nog onbenutte) mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn en geeft de training hem hierdoor nieuw perspectief op werk.

 

Inhoud

Groepsgewijs wordt door middel van theorie, praktijk en huiswerk inzicht gegeven over allerlei aspecten van solliciteren. De manier waarop de kandidaat het solliciteren aanpakt wordt besproken, gewijzigd en geoefend. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.; omgaan met veranderingen, beperkingen omzetten in mogelijkheden, vacatures uitzoeken, brief en CV maken, netwerken, en het sollicitatiegesprek. Daarnaast is er ruim aandacht voor mogelijkheden op de locale arbeidsmarkt. Een Beroepskeuze zelfonderzoek helpt de kandidaat bij het formuleren van zoekberoepen zodat hij doelgericht te werk kan gaan richting de arbeidsmarkt. Aan het einde van de training stelt de deelnemer een Persoonlijk Perspectief Plan op, dat als leidraad dient voor het verdere traject naar werk.

 

Duur

De training duurt 8 weken. Elke week is er 1 bijeenkomst van 3 uur.

 

Voorwaarden voor aanmelding

De kandidaat moet kennis van de Nederlandse taal hebben en in redelijke mate kunnen lezen en schrijven. Een wens- of bemiddelingsberoep is niet noodzakelijk, maar de kandidaat moet wel stappen naar werk kunnen zetten. Hij is aan solliciteren toe.

 

Opmerking

De training Perspectief op Werk wordt veel ingezet als onderdeel van een traject naar werk. Dit kan parallel lopen met andere producten. Denk aan: Werkervaringsplaats, werken op de afdeling Work First, etc. Daarnaast vindt veelal bemiddeling en begeleiding plaats door een consulent re-integratie. Een passend vervolg op de training Perspectief op Werk is het mobiliteitsprogramma @Work. Het geleerde kan hier uitstekend in de praktijk worden gebracht en het netwerken wordt verder uitgediept.

Wezo biedt ook een training Perspectief op Werk voor Anderstaligen aan. Deze training duurt 12 weken.

 

Vragen

Hebt u vragen en/of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Wezo. T. (038) 455 41 41


Contact opnemen