Foto bij item

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

 

Wat betekent dit voor de Wsw

Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer in de Wsw instromen. Dit geldt ook voor mensen met een Wsw-indicatie die op de wachtlijst stonden voor een Wsw-plek. Zij krijgen mogelijk bijstand.

Alleen Wsw-mensen die op 31 december 2014 een vast contract hadden, houden hun baan en hun salaris. Deze rechten houden zij tot hun AOW-leeftijd. De gemeente begeleidt zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking naar werk bij een 'gewone' werkgever.

 

Extra banen voor mensen met een handicap

De Rijksoverheid wil dat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk een baan bij een 'gewone' (reguliere) werkgever vinden. Tot 2026 komen er daarom 125.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten bij: 1000.000 bij bedrijven en 25.000 bij de overheid. Werkgevers en overheid hebben dit afgesproken ('banenafspraak') in het sociaal akkoord.

 

Mensen die niet meer in de sociale werkvoorziening terecht kunnen, komen met voorrang voor deze extra banen in aanmerking.