Foto bij item

Outplacement

Er kan om verschillende redenen voor outplacement worden gekozen. Wellicht omdat u als werkgever mensen moet laten gaan. Bijvoorbeeld omdat er na twee jaar ziekte geen kans meer is op terugkeer binnen uw bedrijf. Maar ook kan het zijn dat uw medewerker niet meer op zijn of haar plaats is binnen uw bedrijf wegens organisatorische of bedrijfseconomische redenen.

 

Doel van outplacement is dat uw medewerker met ondersteuning van de consulent re-integratie van Wezo weer uitstroomt naar duurzame reguliere arbeid.