Outplacement

De werkgever vraagt een outplacementtraject aan voor zijn werknemer. In dit traject wordt de werknemer geadviseerd en begeleid richting een andere passende werkkring of toekomstbestemming. Een outplacementtraject kan om verschillende redenen worden aangevraagd. Een werknemer functioneert niet (meer) goed, bijvoorbeeld vanwege fysieke of psychische beperkingen, etc. Het kan ook zijn dat het bedrijf moet inkrimpen en er om die reden een nieuwe, passende werkplek wordt gezocht. Wezo heeft verschillende producten die uitstekend geschikt zijn. Voor de kandidaat is het belangrijk dat hij vertrouwen heeft in de consulent re-integratie, de werkwijze van Wezo en dat de producten goed aansluiten opĀ  zijn situatie.

 

Voor wie

Voor kandidaten waarvan verwacht wordt dat zij binnen een periode van 6 maanden met hulp van Wezo te plaatsen zijn op de arbeidsmarkt.

 

Doel

Kandidaten zo snel mogelijk plaatsen in duurzaam, regulier werk of een andere activiteit zoals scholing of zelfstandig ondernemerschap.

 

Inhoud

De bemiddeling richt zich op de kortste weg naar werk. De consulent re-integratie begeleidt de kandidaat individueel naar een baan en maakt daarbij gebruik maken van de werkgeverscontacten van Wezo en de bemiddelingspartners; zoals met Wezo samenwerkende uitzendbureaus, het Werkloket de Lure en UWV WERKbedrijf. Daarnaast is de aanbodgerichte werkgeversbenadering van de consulent re-integratie een belangrijk middel. Indien nodig biedt Wezo een combinatie van werken, onderzoeken en trainen. Dit alles om de concurrentiepositie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

 

Mogelijke productvormen binnen dit traject:

Een Loopbaanonderzoek kan helpen wensberoepen te formuleren waarmee de kandidaat de arbeidsmarkt kan bestoken. Daarnaast kan hij deelnemen aan een training Perspectief op Werk om sollicitatievaardigheden te verkrijgen en vervolgens het geleerde in de praktijk brengen bij het mobiliteitsprogramma @Work. Hier leert de kandidaat ook een netwerk van werkgeverscontacten op te bouwen en wordt hij groepsgewijs ondersteund bij het solliciteren.
Alle activiteiten kunnen worden ondersteund door de kandidaat gericht werkervaring te laten opdoen om de aansluiting met de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te realiseren.

 

Duur

De duur van het traject is doorgaans maximaal 6 maanden. Bij voldoende aanknopingspunten voor werk kan het traject, in overleg met opdrachtgever, worden verlengd. Bij plaatsing is er een nazorgperiode van 6 maanden.

 

Voorwaarden voor aanmelding

De kandidaat lijkt in korte tijd te plaatsen op de reguliere arbeidsmarkt.

 

Vragen

Hebt u vragen en/of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Wezo. T. (038) 455 41 41


Contact opnemen