Waardevolle trajecten en producten

Als verwijzer en/of opdrachtgever bent u degene die adviseert welk re-integratietraject waardevol is voor de cliënt om in te zetten. Wij bieden u een compleet overzicht aan, van re-integratiediensten welke door Wezo kunnen worden uitgevoerd. Deze producten en trajecten zijn gericht op re-integratie richting de arbeidsmarkt maar kunnen ook worden ingezet voor participatiemogelijkheden binnen de samenleving.

 

Wezo werkt vanuit de visie dat werk één van de belangrijkste instrumenten is voor de mens om de regie over zijn of haar eigen leven te voeren. Werk geeft de mogelijkheid eigen inkomsten te verwerven evenals de mogelijkheid van deelname aan de samenleving. Het toepassen van diagnostische instrumenten, het aanbieden van aanbodversterkende instrumenten zoals trainen en opleiden en tot slot ontwikkelingsgericht begeleiden in directe combinatie met werk, leidt tot een krachtige en succesvolle re-integratie formule.

 

Producten

De producten zijn autonoom in te zetten. Afhankelijk van de kandidaat kunnen producten gecombineerd worden ingezet en vormen daarmee een individueel maatwerktraject. De ingezette producten vormen aaneengesloten een traject voor een kandidaat.

 

Trajecten

In trajecten zijn op voorhand een aantal producten als vast onderdeel ingezet. Daar kunnen vooral kandidaten met een soortgelijke achtergrond en verwachte mogelijkheden aan deelnemen. Door de begeleiding die ook in deze trajecten wordt aangeboden, krijgen de kandidaten wel die individuele aandacht die nodig is om verder te kunnen ontwikkelen.

 

Als verwijzer en/of opdrachtgever kunt u in overleg met de consulenten van Wezo producten en trajecten inkopen die het beste past bij uw kandidaat. Wij hopen dat de informatie op onze website u hierbij goed van dienst is.

 Waardevolle ondernemers