Nazorg

Nazorg is het verlenen van noodzakelijke ondersteuning bij plaatsing van een kandidaat op de arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor de kandidaat als de werkgever, om de kans op duurzame arbeidsinpassing zo groot mogelijk te maken.

 

Voor wie

Voor kandidaten die door Wezo geplaatst zijn in een (gesubsidieerde) baan en waarbij met de opdrachtgever afspraken zijn gemaakt over het verlenen van nazorg.

 

Doel

Het plaatsen van een kandidaat in duurzame arbeid. In een aantal gevallen voldoet de kandidaat onvoldoende aan de verwachtingen van de werkgever. De verleende nazorg levert dan in ieder geval informatie op die in de verdere begeleiding benut kan worden. Bijvoorbeeld door aanpassing van de werksoort of werken aan competenties om de kandidaat beter voor te bereiden op werk.

 

Inhoud

Bij plaatsing van een kandidaat richt de consulent re-integratie zich direct op de nazorgbegeleiding. Er worden afspraken gemaakt met kandidaat en werkgever hoe deze nazorgperiode in te vullen. Belangrijk is te zorgen voor een soepel verloop van de eerste werkdagen van de kandidaat. Kandidaat en werkgever worden gestimuleerd eventuele problemen direct te signaleren, zodat tijdig aan een oplossing gewerkt kan worden. Juist in de beginperiode is het evident verwachtingen naar elkaar uit te spreken en ontwikkelpunten te formuleren. Duidelijkheid kan veel problemen voorkomen.

 

De nazorg is onderverdeeld in:

 

1. Begeleiding gericht op de kandidaat

Begeleiding is gericht op ervaringen binnen de nieuwe functie, het gewenningsproces, specifieke individuele problemen, versterken van werknemersvaardigheden, functioneringsgesprekken, bemiddelen bij aanvangsproblemen, etc.


2. Begeleiding gericht op de werkgever

Voor werkgevers is het belangrijk een vast aanspreekpunt te hebben. Duidelijke informatie over de kandidaat is vaak al voldoende om problemen te voorkomen. De ervaring leert dat regelmatig contact met de werkgever bijdraagt aan het verkrijgen van diens commitment, wat de mogelijkheden voor de kandidaat vergroot.  De consulent fungeert hierbij als een betrouwbare gesprekspartner voor de werkgever en beschikt over kennis van het mogelijk in te zetten subsidie-instrumentarium.

 

Duur

Doorgaans wordt een periode van 26 weken afgesproken. De begeleiding start vanaf het moment dat de kandidaat geplaatst is in een (gesubsidieerde) baan.

 

Voorwaarden voor aanmelding

Nazorg wordt ingezet bij kandidaten die vanuit een traject of product door Wezo zijn geplaatst en waarbij afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever voor het verlenen van nazorg.

 

Vragen

Hebt u vragen en/of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Wezo. T. (038) 455 41 41


Contact opnemen