Wezo richt zich op de ontwikkeling van mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt met als doel deze mensendeel te laten nemen aan het arbeidsproces op een zo regulier mogelijke arbeidsplek. Uitgangspunt hierbij is dat mensen uit de doelgroepen, net als ieder ander die deelneemt aan het arbeidsproces, werk verrichten passend bij hun capaciteiten.

Missie

“We begeleiden mensen die dat kunnen naar zo regulier mogelijk werk in samenwerking met werkgevers. We bieden passend werk en ontwikkelingsmogelijkheden aan hen die dat niet kunnen”


Visie
Binnen 3 jaar zijn wij de beste arbeidsmarktpartner in de regio om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo zelfredzaam mogelijk te laten participeren in de maatschappij door direct werk te bieden.