Jobcoaching

Onder intensieve begeleiding van een jobcoach kan de kandidaat optimaal meedraaien in het werkproces en uiteindelijk zelfstandig aan het werk. De jobcoach geeft advies aan de werkgever over het zo optimaal mogelijk inpassen van de kandidaat.

 

Voor wie

Jobcoaching is bedoeld voor mensen die, veelal door een beperking, een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Voorbeelden zijn mensen met een stoornis in het autistische spectrum, licht verstandelijk gehandicapten, mensen met psychosociale problemen of lichamelijke klachten. Zonder begeleiding, vooral in de eerste fase van het dienstverband, blijkt het voor deze doelgroep moeilijk de baan te behouden.

 

Doel

De kandidaat kan uiteindelijk bij een werkgever volledig zelfstandig functioneren. Hierdoor wordt de kans op duurzame uitplaatsing vergroot.

 

Inhoud

De jobcoach stelt, in overleg met de kandidaat en de werkgever, een individueel coachingsplan op. Hierin staan alle gemaakte afspraken om de gewenste vaardigheden aan te leren. De jobcoach fungeert als bemiddelaar tussen kandidaat en werkgever. Hij bespreekt met de werkgever de mogelijkheden, zodat de kandidaat zo snel mogelijk zelfstandig kan werken.

 

Veelal gaat het om het aanleren van algemene werknemersvaardigheden. Voorbeelden zijn op tijd komen, regelmatig werken, zich aan afspraken houden, omgang met collega’s, vakkennis opdoen, etc.

 

De begeleiding richt zich ook op het organiseren en aanpakken van het werk. De jobcoach werkt in dergelijke situaties soms letterlijk naast de kandidaat om hem het werk voor te doen. Samen wordt gezocht naar oplossingen en handigheden zodat de kandidaat het werk na verloop van tijd meer zelfstandig kan uitvoeren. Als de kandidaat goed functioneert en er een stabiele relatie tussen werkgever en kandidaat is ontstaan, trekt de jobcoach zich langzaam terug.

 

Duur

Duur van jobcoaching is afhankelijk van de noodzakelijke begeleiding voor de kandidaat. Bij plaatsing worden afspraken gemaakt over de intensiteit van de begeleiding. De ureninzet van de jobcoach wordt geleidelijk afgebouwd.

 

Voorwaarden voor aanmelding

De kandidaat kan wegens een beperking niet zelfstandig richting de arbeidsmarkt en ontvangt een uitkering op basis van WWB, WW, WAO/WIA, Wajong, WAZ of behoort tot de WSW-doelgroep met indicatie Begeleid Werken.

 

Opmerking

Jobcoaching kan worden voorafgegaan door Begeleiding - Bemiddeling consulent re-integratie. Specifiek voor de doelgroep kan de jobcoach deze activiteit ook verzorgen.

 

Vragen

Hebt u vragen en/of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Wezo. T. (038) 455 41 41


Contact opnemen