Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

Met een IRO geeft de kandidaat, in overleg met zijn arbeidsdeskundige of werkcoach van het UWV WERKbedrijf, zijn eigen re-integratietraject vorm en kiest zelf het best passende re-integratiebedrijf.

 

Verschillende producten van Wezo kunnen hiervoor uitstekend worden benut. Voor de kandidaat is het belangrijk dat hij vertrouwen heeft in de consulent re-integratie, de werkwijze van Wezo en dat de producten goed aansluiten op  zijn situatie. De kracht van Wezo is, dat de kandidaat op korte termijn werkervaring op kan doen en hierdoor met een groeiend zelfvertrouwen en arbeidsritme weer snel geactiveerd wordt naar betaald werk.

 

Voor wie

Voor kandidaten waarvan verwacht wordt dat zij binnen een periode van 1 jaar met hulp van Wezo te plaatsen zijn op de arbeidsmarkt.

 

Doel

Kandidaten zo snel mogelijk plaatsen in duurzaam, regulier werk of een andere activiteit zoals scholing of zelfstandig ondernemerschap, zodat hij uitkeringsonafhankelijk functioneert.

 

Inhoud

De bemiddeling richt zich op de kortste weg naar werk. De consulent re-integratie begeleidt de kandidaat individueel naar een baan en maakt daarbij gebruik maken van de werkgeverscontacten van Wezo en de bemiddelingspartners; zoals met Wezo samenwerkende uitzendbureaus, het Werkloket de Lure en UWV WERKbedrijf. Daarnaast  is de aanbodgerichte werkgeversbenadering van de consulent re-integratie een belangrijk middel. Indien nodig biedt Wezo een combinatie van werken, onderzoeken en trainen. Dit alles om de concurrentiepositie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

 

Mogelijke productvormen binnen dit traject:

Een Loopbaanonderzoek kan helpen wensberoepen te formuleren waarmee de kandidaat de arbeidsmarkt kan bestoken. Daarnaast kan hij deelnemen aan een training Perspectief op Werk om sollicitatievaardigheden te verkrijgen en vervolgens het geleerde in de praktijk brengen bij het mobiliteitsprogramma @Work. Hier leert de kandidaat ook een netwerk van werkgeverscontacten op te bouwen en wordt hij groepsgewijs ondersteund bij het solliciteren.
Alle activiteiten kunnen worden ondersteund door de kandidaat gericht werkervaring te laten opdoen om de aansluiting met de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te realiseren.

 

Duur

De duur van het traject is doorgaans maximaal 12 maanden. Bij voldoende aanknopingspunten voor werk kan het traject, in overleg met opdrachtgever, worden verlengd. Bij plaatsing is er een nazorgperiode van 6 maanden.

 

Voorwaarden voor aanmelding

De kandidaat lijkt in korte tijd te plaatsen op de reguliere arbeidsmarkt.

 

Vragen

Hebt u vragen en/of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Wezo. T. (038) 455 41 41


Contact opnemen