Foto bij item

WIA - WAO

Wet werk en Inkomensvoorziening naar Arbeidsvermogen (WIA)

WIA is een uitkering die u kunt krijgen als u door ziekte niet of minder kunt werken. U kunt deze uitkering bij het UWV aanvragen als u bijna 2 jaar ziek bent, en u om die reden 65% of minder kunt verdienen van uw oude loon. Bij de WIA geldt dat u zoveel werkt als u kunt. U krijgt altijd de uitkering die bij uw situatie past.

 

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

De WAO regelde tot 29 december 2005 een inkomen voor werknemers die lang ziek waren. Wie na een wachttijd nog steeds niet voldoende kon werken, kreeg een WAO-uitkering. De WAO is over gegaan in de WIA. Werknemers die ziek zijn geworden in 2004 of daarna komen na 2 jaar in aanmerking voor een WIA-uitkering. Alleen werknemers die eerder een WAO-uitkering hebben gekregen, kunnen in sommige gevallen opnieuw een WAO-uitkering aanvragen.

 

Uitvoerende instantie

UWV

 

Wat doet Wezo

Tijdens uw uitkering kan Wezo, samen met het UWV, op verschillende manieren ondersteunen. Doel is dat u zo mogelijk snel weer aan de slag kunt, denk aan betaalde arbeid, vrijwilligerswerk e.d.

 


Direct naar