Integraal traject

In dit traject worden diverse, aanbodversterkende, instrumenten op maat (parallel of aansluitend) ingezet om de concurrentiepositie van de kandidaat te verbeteren.

 

Voor wie

Voor mensen waarbij het belangrijk is hun concurrentiepositie te verbeteren richting de arbeidsmarkt. Leren omgaan met; gebrek aan zelfvertrouwen, psychische problemen, schuldproblematiek, gebrek aan sollicitatievaardigheden en inzicht in mogelijkheden op de arbeidsmarkt, komen volop aan de orde.

 

Doel

Hoofddoel is uitstromen naar een regulier baan. Werkervaring opdoen is een middel dat hiervoor veel wordt ingezet. De kandidaat doet arbeidsritme op en hij is beter in staat aan te geven wat zijn kwaliteiten, vaardigheden en voorkeuren zijn ten aanzien van werk.

 

Inhoud

Op basis van de intake bepaalt de consulent re-integratie welke producten, in welke volgorde worden ingezet. Dit verschilt per persoon en is afhankelijk van de situatie van de kandidaat. In het integrale traject speelt het opdoen van

werkervaring een belangrijke rol. Dit kan intern bij Wezo of extern bij een bedrijf of instelling in de regio. Voorafgaand aan de werkervaringperiode kan de kandidaat, indien nodig, deelnemen aan een Loopbaanonderzoek of Belastbaarheidonderzoek op de afdeling Test en Training. Op het gebied van aanbodversterking kunnen naast individuele begeleiding van de consulent re-integratie, diverse producten aangeboden worden. Denk hierbij aan trainingen gericht op het direct vinden van werk zoals het mobiliteitsprogramma @Work of de, training Perspectief op Werk. Ook zijn er trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling of verandering in houding en gedrag, zoals de training Succes Staat of de beweegmodule Warming Up, etc. In bemiddeling richting de arbeidsmarkt

beschikt Wezo over een breed netwerk van bedrijven en instellingen. Ook kan gebruik worden gemaakt van vacatures van het Werkloket de Lure, UWV WERKbedrijf en met Wezo samenwerkende uitzendbureaus. Tot slot kan de consulent middels jobhunting openingen creƫren bij werkgevers.

 

Duur

Een integraal traject duurt maximaal 15 maanden, inclusief een half jaar nazorg, of korter als de kandidaat eerder werk heeft gevonden. De omvang van het traject verschilt per persoon, afhankelijk van zijn situatie.

 

Voorwaarden voor aanmelding

De kandidaat is in staat zich te ontwikkelen tot een werknemer op de reguliere arbeidsmarkt.

 

Vragen

Hebt u vragen en/of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Wezo. T. (038) 455 41 41


Contact opnemen