Foto bij item

Foodpack

Het verpakken van voedsel is specialistisch werk. Zorgvuldigheid en hygiëne zijn essentiële uitgangspunten. We hebben jarenlange ervaring in het afvullen en verpakken van verschillende ­voedingsmiddelen. Elk product vraagt om een specifieke verpakking. Niet alleen in soort, volume en gewicht maar ook wat betreft uiterlijk. Wezo hanteert een gewichtsdosering volgens e-coderegistratie en- weging zodat nauwkeurig wordt voldaan aan alle wettelijke voorschriften.

We werken volgens de strenge HACCP-eisen en beschikken bovendien over een Skal-licentie voor de biologische markt. Kortom, u kunt er zeker van zijn dat wij werken volgens de internationale richtlijnen voor voedselhygiënisch produceren en controleren. Wilt u aanvullende specifieke informatie, neem dan contact met ons op.