Foto bij item

WezoWaarde Jaarverslag 2016

3-7-'17

De samenwerking met de gemeente Zwolle heeft in 2016 steeds meer contouren gekregen. De richting die de gemeente Zwolle meegaf in 2015 over de inclusieve arbeidsmarkt en de rol van Wezo hierin is verder uitgewerkt voor politieke besluitvorming.

Waar 2016 het jaar van plannen maken was en het zetten van de eerste stappen in de verdere samenwerking van Wezo / WRA, zal 2017 in het teken staan om het gewoon samen te gaan doen.

Op basis van de eerste resultaten van de samenwerking met de afdeling WRA Zwolle ziet de Raad van Commissarissen een grotere rol voor Wezo in het tijdelijk en structureel bieden van werk aan de bredere doelgroep van de Participatiewet. Met name in het arbeidsfit maken van personen uit de doelgroep en in het Verlonen & Detacheren ligt een grotere taak voor Wezo weggelegd. Dit op basis van de bewezen expertise die in huis is.

Voor het complete WezoWaarde Jaarverslag 2016 - klik hier.