Foto bij item

Chantal de Wolf

De samenwerking met Wezo is erg goed. Er is veel contact over en weer, dat ervaren wij als positief.
lees meer
Foto bij item

Petrus Rada

Twijfelt u of u iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst zal nemen? Die aarzeling is niet langer nodig ...
lees meer
Foto bij item

Herman Holtes

Het feit dat we samenwerken is te danken aan de flexibiliteit van de gemeente enerzijds en de inzet van Wezo BusinessPost anderzijds.
lees meer
Foto bij item

Fokko Kuper

Als je kijkt naar talentontwikkeling moet je wel goed in de gaten houden wat haalbaar is.
lees meer