Belastbaarheidonderzoek kort-/langdurend

In dit onderzoek wordt vastgesteld in welke mate een kandidaat belastbaar is met werk. Het onderzoek geeft duidelijkheid over kennis, vaardigheden, competenties en beperkingen van de kandidaat in relatie tot werk.

 

Voor wie

Het onderzoek is voor mensen waarbij door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen onduidelijk is wat hun mogelijkheden zijn met  betrekking tot werk. Daarnaast wordt een Belastbaarheidonderzoek regelmatig ingezet om aan de hand van de onderzoeksresultaten een passend vervolgtraject te kunnen bepalen.

 

Doel

Inzicht krijgen in de mate van belastbaarheid van de kandidaat. Met dit inzicht kan vaak het vervolg van zijn traject bepaald worden.

 

Inhoud

Wezo biedt twee onderzoeksvormen. In beide gevallen start de kandidaat op de afdeling Test en Training.


1. Kortdurend Belastbaarheidonderzoek

Aan de hand van zeer uiteenlopende, praktische oefeningen wordt het functioneren van de kandidaat, zo nodig in specifieke werksituaties, onderzocht. Belangrijk daarbij is de rol van de onderzoeker. Deze observeert de deelnemer nauwlettend en zoekt zorgvuldig de lichamelijke, verstandelijke en psychische grenzen op. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar aspecten als samenwerken, werken onder stress, trainbaarheid, beroepenvoorkeuren, etc. Het kortdurend onderzoek beslaat 20 dagdelen en vindt plaats op de afdeling Test en Training.

 

2. Langdurend Belastbaarheidonderzoek

In het geval van een langdurend belastbaarheidonderzoek werkt de kandidaat aansluitend aan het kortdurende onderzoek op diverse afdelingen van Wezo. Dit om de belastbaarheid in de praktijk te toetsen en/of bij te stellen. Het langdurend onderzoek levert veel aanknopingspunten op om een goede vervolgstap te kunnen aangeven. Vervolgtrajecten zijn gericht op vrijwilligerswerk, reguliere arbeid maar ook op werken in SW-verband. De consulent  re-integratie begeleidt de kandidaat en heeft overleg met de afdeling Test en Training, teamleiding van afdelingen en de opdrachtgever. De consulent rapporteert de bevindingen schriftelijk aan opdrachtgever.

 

Duur

In het langdurend onderzoek wordt dit uitgebreid met maximaal 60 dagdelen, waarin wordt gewerkt op diverse afdelingen van Wezo. De duur van het onderzoek is afhankelijk van de beschikbaarheid van de kandidaat per week.

 

Voorwaarden voor aanmelding

Een Belastbaarheidonderzoek is vaak het begin van re-integratie, maar kan ook worden ingezet als gedurende een traject blijkt dat er onduidelijkheid is t.a.v. de belastbaarheid.

 

Opmerking

Een Belastbaarheidonderzoek kan onderdeel zijn van een traject, maar ook als separaat product worden ingezet.

 

Vragen

Hebt u vragen en/of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Wezo. T. (038) 455 41 41


Contact opnemen