Arbeidstraining

Deze training is bedoeld om te wennen aan werk en geleidelijk toe te groeien naar een vervolgtraject richting een baan. De deelnemer bouwt arbeidsritme op en werkt vooral aan persoonlijke ontwikkeling. Opbouwen van zelfvertrouwen en verhelderen van het zelfbeeld zijn kenmerkende elementen van de Arbeidstraining.

 

Voor wie

Voor mensen die problemen hebben op één of meerdere leefgebieden waardoor een traject gericht op werk voorlopig nog niet mogelijk is. De afstand tot de arbeidsmarkt is hierdoor groot te noemen. Veel kandidaten hebben geen recente arbeidservaring, verkeren in een sociaal isolement en/of beschikken niet over algemene werknemersvaardigheden.

 

Doel

De deelnemer heeft, door geleidelijk werkactiviteiten op te bouwen, zich persoonlijk ontwikkelt zodat een vervolgtraject richting werk ingezet kan worden.

 

Inhoud

De deelnemer krijgt in een rustige en beschutte omgeving diverse werkactiviteiten geboden. Variërend van licht productiewerk tot werken op de kwekerij van Wezo. Er wordt ruim aandacht geschonken aan het opbouwen van arbeidsvaardigheden als; nakomen afspraken, samenwerken, motivatie en omgang met collega’s en/of leidinggevenden.

 

Wellicht belangrijker nog is dat de deelnemer ruimte krijgt zich persoonlijk te ontwikkelen. Hij wordt individueel, ontwikkelingsgericht begeleid door een consulent re-integratie en vaktechnisch bij werkzaamheden door een teamleider.

 

Duur

Minimale periode is 12 weken met een maximum van 26 weken.

 

Voorwaarden voor aanmelding

Arbeidstraining is veelal het beginpunt van re-integratie. De kandidaat moet minimaal in staat zijn een lichte vorm van arbeid te verrichten.

 

Opmerking

Het product Arbeidstraining kan uitstekend gecombineerd worden met de training Succes Staat. Ook kan Arbeidstraining bijvoorbeeld onderdeel zijn van activiteiten in het kader van het traject Professionele Zelfredzaamheid of Sociale Activering.

 

Vragen

Hebt u vragen en/of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Wezo. T. (038) 455 41 41


Contact opnemen