Alleenstaande Ouder en Werk

Dit traject richt zich specifiek op problematiek van de alleenstaande ouder in relatie tot werk, door hulp te bieden bij het wegnemen van belemmerende factoren en het versterken van competenties. Wezo heeft naast gericht in te zetten trajectactiviteiten, hiervoor een training Alleenstaande Ouder en Werk ontwikkeld.

 

Voor wie

Het traject is bedoeld voor alleenstaande ouders die, door een complexe leefsituatie, moeite hebben zelfstandig stappen te ondernemen naar regulier werk. De kandidaat heeft meestal onvoldoende zicht op zichzelf en zijn of haar mogelijkheden en blijft zonder hulp in een uitzichtloze situatie. Veelal is dit traject de eerste stap richting re-integratie en is het wennen aan een activiteit buitenshuis al een reden tot aanmelding.

 

Doel

De kandidaat kan zelfstandig acties ondernemen richting de arbeidsmarkt, zodat plaatsing in reguliere arbeid gerealiseerd word. Daarnaast heeft hij/zij de balans gevonden tussen werk en de zorg thuis. Niet in alle gevallen zal een betaalde baan mogelijk zijn. In dat geval heeft de deelnemer zich minimaal voldoende competenties eigen gemaakt en inzicht in zijn/haar mogelijkheden verkregen, om met een passend vervolgtraject verder te kunnen.

 

Inhoud

Er wordt voornamelijk gewerkt aan het bewust worden en doorbreken van belemmerende gedragspatronen en het verruimen van de mogelijkheden. Naast kinderopvang zijn belangrijke onderwerpen die worden behandeld het omgaan met veranderingen, motivatie, kwaliteiten (her)ontdekken, belemmeringen opheffen, etc. Aan het eind van de training is duidelijk wat de te nemen stappen zijn voor de deelnemer om aan werk te komen.

 

Het contact met deelgenoten wordt als prettig ervaren en werkt stimulerend. Voor kandidaten die aan solliciteren toe zijn is de training Perspectief op Werk en/of het mobiliteitsprogramma @Work een goed vervolg, aangevuld met bemiddelingsactiviteiten van de consulent re-integratie. Voor anderen is bijvoorbeeld eerst een Belastbaarheidonderzoek-, Loopbaanonderzoek of Beroepskeuzeonderzoek nodig. Soms moet eerst nog gewerkt worden aan meer basale competenties als; invullen formulieren, mobiliteit, inzicht financiƫle situatie, opbouwen sociaal netwerk, zelfstandig hulp kunnen zoeken bij problemen, etc.

 

Wennen aan werk door het verrichten van vrijwilligerswerk, een arbeidstraining of werkervaringsplaats is een goed middel om de vorderingen van de deelnemer in beeld te krijgen.

 

Duur

De duur van het traject is afhankelijk van de vorderingen van de deelnemer en de belemmeringen die overwonnen moeten worden. De maximale duur van het traject is 16 maanden.

 

Voorwaarden voor aanmelding

De kandidaat behoort tot de doelgroep Alleenstaande Ouder.

 

Vragen

Hebt u vragen en/of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Wezo. T. (038) 455 41 41


Contact opnemen